Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4749742
Đang online:
918
Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản
Hội nghị Quản trị tài sản trí tuệ

Ngày 27/11/2019

 

 

Sáng ngày 22/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị quản trị tài sản trí tuệ thông qua khai thác và sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp. Tham dự có đại diện: Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Tỉnh đoàn; Liên minh Hợp tác xã; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ; Các trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh; các Trung tâm: Ứng dụng tiến bộ KHCN, Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu, Kỹ thuật TĐC, Khuyến nông khuyến ngư; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Description: E:\2019\Đi\Tin\5.jpg

Hội nghị Quản trị tài sản trí tuệ

Hội nghị được nghe 02 chuyên đề: (1) Quản trị tài sản trí tuệ gồm các nội dung: Tài sản trí tuệ và vai trò của nó đối với nền kinh tế, doanh nghiệp; hệ thống, cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ; sáng tạo (tạo lập) tài sản trí tuệ; xác lập quyền sở hữu trí tuệ; thương mại hóa và quản lý giá trị tài sản trí tuệ; bảo vệ tài sản trí tuệ; chiến lược quản trị tài sản trí tuệ; (2) Thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạp lập, bảo hộ, quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Quản trị tài sản trí tuệ là việc chủ sở hữu thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với tài sản trí tuệ nhằm tạo lập, khai thác, gìn giữ - bảo vệ và phát triển giá trị của tài sản đó. Đối tượng quản trị là các hoạt động kiểm soát tài sản trí tuệ. Quản trị có ý nghĩa biến các khả năng sinh lợi của tài sản trí tuệ thành giá trị: tọa nên thu nhập và khắc phục, tránh tổn thất (như lãng phí tài nguyên trí tuệ, vốn trí tuệ; giảm sút/triệt tiêu hiệu quả đầu tư sáng tạo; đánh mất cơ hội, giảm sút khả năng cạnh tranh, giảm thiểu động lực phát triển; tổn thất uy tín, tài chính do vướng vào các tranh chấp, rắc rối pháp lý với người khác).

Các biện pháp kiểm soát gồm:

(i) Tổ chức và nhân sự (bố trí và phân cấp nhân lực; thiết lập bộ máy và cơ chế vận hành; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực)

(ii) Chính sách (xây dựng các quy định nội bộ, đầu tư, chính sách bồi dưỡng phát triển nhân lực, hợp tác nội bộ và với tổ chức khác

(iii) Kinh tế (theo dõi, đo lường/kế toán chỉ tiêu kinh tế gắn với tài sản trí tuệ; tổ chức sản xuất, khai thác, marketing, thương mại hóa

(iv) Kiểm tra (theo dõi, đánh giá sự vận hành của hệ thống, đưa ra các quyết dịnh điều chỉnh cần thiết)

Nội dung quản trị tài sản trí tuệ gồm:

(i) Tạo lập tài sản trí tuệ

(ii) Xác lập các quyền sở hữu trí tuệ tương ứng

(iii) Khai thác, sử dụng, chuyển giao tài sản trí tuệ/quyền sở hữu trí tuệ

(iv) Theo dõi, kiểm tra, quản lý giá trị tài sản trí tuệ

(v) Bảo vệ tài sản trí tuệ

Muốn quản trị tài sản trí tuệ thành công, cần hiểu các đặc tính nội dung, dạng tồn tại của tài sản vô hình nói chung và của từng loại tài sản trí tuệ, nắm vững các công cụ bảo vệ các tài sản đó.

NHƯ QUỲNH - CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan