Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4749814
Đang online:
990
Xây dựng nông thôn mới
Hà Tĩnh: Đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2

Ngày 18/11/2019

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 7492/UBND-NL4  ngày 08/11/2019  về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức thẩm tra các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019 và gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với các xã đủ điều kiện về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trước ngày 20/11/2019 để tổ chức thẩm định.

Đối với các sở, ngành phụ trách tiêu chí: Tổ chức đánh giá, thẩm định rõ từng nội dung của tiêu chí đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định, đảm bảo khách quan, chính xác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẳng định rõ tại thời điểm thẩm định: Tiêu chí đạt hay không đạt và ghi rõ hiện trạng tại thời điểm thẩm định, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều  phối NTM tỉnh) trước ngày 10/12/2019.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thẩm định quy trình và kết quả lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và lấy ý kiến về sự hài lòng người dân của cấp xã, cấp huyện, thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trực tiếp lấy ý kiến một số người dân về sự hài lòng và ý kiến phản ánh khác của người dân (nếu có sau khi có kết quả thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh), gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/12/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định.

Trong đó, làm rõ nợ đã có kế hoạch nguồn vốn để trả và nợ đọng (nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều  phối NTM tỉnh) trước ngày 10/12/2019.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp, đánh giá chung mức độ đạt chuẩn các xã được đề xuất xét công nhận đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ các xã đảm bảo yêu cầu báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 13/12/2019; tham mưu Hội đồng bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2019, trước ngày 15/12/2019./.

 

Ngô Thắng

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan