Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4725486
Đang online:
235
Nông nghiệp
Tập huấn hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 08/11/2019

 

 

Trong 2 ngày 30-31/10/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Quản lý Dự án MECARP Trung ương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về Hướng dẫn triển khai Sổ tay hướng dẫn Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 và hướng dẫn điều tra, thu thập thông tin, tổng hợp xây dựng và tính toán các chỉ tiêu Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham dự có đại diện: Ban Quản lý dự án MECARP, Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Tư vấn Chính sách, Viện Chính sách và Chiến lược nông nghiệp, nông thôn; các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thống kê tỉnh; UBND và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã.

 

Description: E:\2019\Đi\Tin\2.jpg

Tập huấn hướng dẫn triển khai Sổ tay và phương án, kế hoạch điều tra, thu thập thông tin, tổng hợp xây dựng và tính toán  các chỉ tiêu Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

 Các học viên đã được truyền đạt các nội dung: (1) Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; (2) Hướng dẫn triển khai Sổ tay hướng dẫn Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; (3) Hướng dẫn triển khai phương án, kế hoạch điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, hướng dẫn việc tổng hợp xây dựng và tính toán Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; (4) Thực hành tổng hợp và tính toán Bộ Tiêu chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Bộ tiêu chí có 15 tiêu chí gồm:

(1) Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành Nông Lâm Thủy sản

(2) Tốc độ tăng thu nhập trên một hecta đất trồng trọt

(3) Tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi

(4) Tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất thủy sản

(5) Tốc độ tăng thu nhập trên một hecta đất rừng sản xuất

(6) Tốc độ tăng thu nhập trên một hecta đất diêm nghiệp

(7) Tốc độ tăng thu nhập từ chế biến nông lâm thủy sản

(8) Tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản

(9) Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết

(10) Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương

(11) Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước

(12) Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận

(13) Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp

(14) Tỷ lệ nữ trong số nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp

(15) Tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng bioga hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả, sạch

Trong đó, các tiêu chí số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 do Tổng Cục Thống kê thu thập và tính toán; các tiêu chí số 9, 10, 11, 12, 13, 14 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu thập và tính toán.

Qua buổi tập huấn, các học viên đã nắm được phương pháp thu thập, tính toán, tổng hợp số liệu các tiêu chí, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành Thống kê và Nông nghiệp trong việc hoàn thiện các tiêu chí giám sát, đánh giá Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp./.

NHƯ QUỲNH - CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan