Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4725459
Đang online:
207
Tuyên truyền, phổ biến VB QPPL
Vài nét sơ lược về Hiệp định Nông nghiệp của WTO

Ngày 15/10/2019

 

 

Mục tiêu dài hạn của Hiệp định Nông nghiệp (AoA) là tạo ra thị trường nông sản thế giới công bằng, theo định hướng thị trường và thông qua những cải cách cơ bản bao gồm một hệ thống các quy tắc được cũng cố và những cam kết cụ thể về hỗ trợ và bảo hộ trong nông nghiệp.

 

Nội dung chính của Hiệp định

Hiệp định có 21 chương và 5 phụ lục, bao gồm 3 nội dung chính:

1. Mở cửa thị trường: cam kết thuế và các biện pháp phi thuế (Điều 4, 5).

Các nguyên tắc mở cửa thị trường trong AoA:

- Thuế hóa các biện pháp phi thuế và thực hiện cam kết mức thuế trần đối với 100% số dòng thuế hàng nông sản;

- Bãi bỏ các hàng rào phi thuế (trừ một số trường hợp nhất định);

- Giảm dần thuế quan theo lộ trình (có sự nhân nhượng về mức độ cắt giảm và lộ trình giảm cho từng nhóm nước đang phát triển, chậm phát triển, nước trong quá trình chuyển đổi);

- Đảm bảo việc tiếp cận thị trường tối thiểu (quy định mức hạn ngạch nhập khẩu tối thiểu mà nước nhập khẩu phải cho phép đối với những loại nông sản mà trước đó hầu như đóng cửa với hàng hóa nước ngoài);

- Các biện pháp tự vệ đặc biệt: Cho phép áp dụng một số hình thức như tạm ngừng nhập khẩu hoặc tăng thuế nhập khẩu cao hơn mức cam kết trần trong một thời gian nhất định, nếu mức nhập khẩu (lượng và giá trị) tăng đột biến vượt quá mức thông thường. Nhưng biện pháp này không dành cho các nước đàm phán gia nhập WTO sau này.

2. Hỗ trợ trong nước (Điều 6, 7)

Nguyên tắc chung là:

- Các nước được phép hỗ trợ ngành nông nghiệp bằng những chính sách không làm méo mó thương mại hàng nông sản;

- Những chính sách hỗ trợ bóp méo thương mại phải cam kết giảm dần nếu vượt quá mức tối thiểu;

- Có những ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển và chậm phát triển.

Hỗ trợ trong nước được chia làm 3 loại:

- Chính sách hộp xanh (Green box): Miễn trừ cam kết cắt giảm;

- Chính sách hộp xanh lơ (Blue box): Miễn trừ cam kết cắt giảm;

- Nhóm chính sách thuộc diện "Ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển": các nước đang phát triển không phải cam kết cắt giảm;

- Chính sách hộp hổ phách (hộp đỏ - Amber box): phải cam kết cắt giảm nếu vượt quá mức cho phép (các nước đang phát triển là 10% giá trị sản xuất của sản phẩm nông nghiệp, của các nước phát triển là 5%).

3. Trợ cấp xuất khẩu (từ Điều 8 đến 13)

Nguyên tắc chung là nghiêm cấm áp dụng chính sách trợ cấp xuất khẩu. Những nước có trợ cấp xuất khẩu phải cam kết giảm dần cả về giá trị trợ cấp và khối lượng được nhận trợ cấp, tiến tới xóa bỏ loại trợ cấp này.

Có 6 loại trợ cấp xuất khẩu thuộc diện phải cam kết cắt giảm, gồm:

(1) Trợ cấp trực tiếp cho nhà sản xuất, HTX, Hiệp hội, một cơ quan tiếp thị dựa trên kết quả xuất khẩu;

(2) Bán hoặc thanh lý dự trữ nông sản của Chính phủ cho doanh nghiệp để xuất khẩu với giá rẻ hơn so với để bán nội địa;

(3) Các khoản thanh toán cho xuất khẩu nông sản do Chính phủ thực hiện;

(4) Trợ cấp nhằm giảm chi phí xuất khẩu nông sản (trừ các trợ cấp cho dịch vụ xúc tiến xuất khẩu và dịch vụ tư vấn), bao gồm: cước phí vận chuyển, nâng phẩm cấp, các chi phí chế biến khác, chi phí vận tải quốc tế và cước phí;

(5) Ưu đãi về phí vận tải nội địa và cước phí đối với nông sản xuất khẩu;

(6) Trợ cấp dựa vào thành tích xuất khẩu.

 Trong đó có 2 loại trợ cấp các nước đang phát triển và chậm phát triển không phải cam kết cắt giảm là trợ cấp số 4 và số 5.

NHƯ QUỲNH - CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan