Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4702496
Đang online:
71
Xây dựng nông thôn mới
Hà Tĩnh: Phê duyệt 239,304 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM năm 2019

Ngày 01/7/2019

 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.


Theo đó, Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, với số tiền 239,304 tỷ đồng.

Theo Quy định của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh xã đạt chuẩn NTM nâng cao được hỗ trợ 500 triệu đồng, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu được hỗ trợ 02 tỷ đồng. Trong ảnh một góc khu trung tâm hành chính Tượng Sơn – xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019. 

Trong đó, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến (phát triển trồng trọt, phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, phát triển thủy sản, phát triển lâm nghiệp, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hỗ trợ lãi suất...) cho các huyện, thành phố, thị xã 106,135 tỷ đồng; hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện chính sách 10 tỷ đồng; hỗ trợ nhóm chính sách do các đơn vị trực thuộc các sở, ngành thực hiện 13,644 tỷ đồng; hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 43,230 tỷ đồng; hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 52 tỷ đồng; hỗ trợ chính sách phát triển thương mại nông thôn (hỗ trợ xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản thực phẩm) 11,265 tỷ đồng; Chính sách khoa học và công nghệ 1,890 tỷ đồng; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện mua chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải 1,140 tỷ đồng.

 Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí do UBND  tỉnh Hà Tĩnh ban hành được hỗ trợ (thưởng theo kết quả đầu ra) 300 triệu đồng/khu.Trong ảnh một góc Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Yên Thành, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên.  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn; kịp thời hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân có cơ sở thực hiện thống nhất.

Hỗ trợ 60% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân mua chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải.  

UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chi tiết (bao gồm nguồn kinh phí còn dư năm 2018 tại địa phương và nguồn kinh phí giao kế hoạch năm 2019), công khai kế hoạch hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ đúng quy định, hiệu quả; đồng thời gửi quyết định phê duyệt kế hoạch về Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để theo dõi, báo cáo theo yêu cầu.

Trên cơ sở phân bổ chi tiết nội dung hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí theo quy định./.
Ngô Thắng
Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan