Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4702487
Đang online:
62
Xây dựng nông thôn mới
Ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 19/6/2019

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020.

 

Theo đó, trên cơ sở Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 88/TTr-SNN và văn bản số 786/SNN-PTNT, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ tiêu chí lần này được chi thành 2 nhóm:

 


-  Nhóm các tiêu chí về Tổ chức cộng đồng gồm 1 tiêu chí và 3 chỉ tiêu gồm: Có Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; Có hương ước, được thông qua đa số (95% trở lên) người dân thông qua và cam kết thực hiện; Có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm và cả giai đoạn, được UBND xã xác nhận, được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng...

- Nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn: gồm có 7 tiêu chí và 27 chỉ tiêu về các nộ dung gồm: Hạ tầng thiết yếu; mô hình sản xuất; kinh tế hộ; môi trường, cảnh quan; văn hóa-y tế - giáo dục; hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020.

Quốc Quân

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan