Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4652219
Đang online:
880
Xây dựng nông thôn mới
Hà Tĩnh ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Ngày 04/6/2019

 UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 – 2020 và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019- 2020.


Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cần xây dựng 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu

Theo đó, xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2019 – 2020 là xã đạt chuẩn NTM theo quy định tại quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh và đạt chuẩn thêm 7 tiêu chí sau: Quy hoạch, Hạ tầng kinh tế - xã hội, Sản xuất – việc làm - thu nhập - hộ nghèo, Giáo dục – y tế - văn hóa, Cảnh quan – môi trường, An ninh trật tự - hành chính công và Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019

Bô tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020, như sau: Xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 và đảm bảo yêu cầu 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh.

Xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí theo chuyên ngành, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí.


Năm 2019 Hà Tĩnh phấn đấu 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh), Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), Thạch Môn (thành phố Hà Tĩnh), Thạch Long (huyện Thạch Hà), Tiến Lộc (huyện Can Lộc), Đức Yên (huyện Đức Thọ), Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) Xuân Viên (huyện Nghi Xuân), Đức Hương (huyện Vũ Quang) và Hương Quang (huyện Vũ Quang).
 
6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ), Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Hương Trà (huyện Hương Khê), Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) và Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.
Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan