Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4652166
Đang online:
827
Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản

Ngày 30/5/2019

 

 

 Chiều ngày 23/5/2019, UBND Thị xã Kỳ Anh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức Hội nghị tập huấn "Triển khai các văn bản về Luật An toàn thực phẩm và quản lý vật tư nông nghiệp" trên địa bàn; tham dự có các thành phần: Lãnh đạo và các phòng, đơn vị chuyên môn Thị xã; UBND các xã, phường vàcác cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn; các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2019 của thị xã; các chủ mô hình chăn nuôi lợn có quy mô 50 con, chăn nuôi gia cầm 1000 con, nuôi trồng thủy sản 1ha, trâu bò 30 con trở lên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị và Kinh tế - Thị xã Kỳ Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản đối với sức khỏe người tiêu dùng trong tình hình thực tế có quá nhiều sự vụ, sự việc được phát hiện liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng.

 

Hội nghị đã được phổ biến các quy định cụ thể của pháp luật về điều kiện kinh doanh vật tư nông nghiệp (Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ về quản lý phân bón; Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư 13/2016/TT-BNN ngày 02/6/2016 của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý thuốc thú y; Thông tư 21/2015/TT-BNN ngày 08/6/2015 của Bộ NN&PTNT về Quản lý thuốc BVTV; Thông tư 26/2018/TT-BNN ngày 15/11/2018 của Bộ NN&PTNT Qui định quản lý giống thủy sản, thức ăn TS, SP xử lý MT thủy sản) và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (Luật An toàn thực phẩm năm 2010).

Đại diện Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản phổ biến các quy định của pháp luật tại Hội nghị

Ngoài ra, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (thay thế Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014), Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNTcũng được truyền tải đến các thành phần tham dự một cách đầy đủ và thiết thực nhất.

 

Qua Hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

NHƯ QUỲNH - CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan