Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4699323
Đang online:
510
Sâu bệnh - dịch bệnh
Hướng dẫn sử dụng thuốc phòng trừ cỏ dại trên lúa Hè Thu

Ngày 30/5/2019

 

                 

Để chủ động ngăn chặn sự gây hại của cỏ dại trên lúa vụ Hè Thu ngay từ đầu vụ sản xuất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh định hướng các loại thuốc và kỹ thuật sử dụng các loại thuốc phòng trừ cỏ dại như sau: 

* Đối với lúa gieo thẳng

- Nhóm thuốc tiền nảy mầm: Sử dụng các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau: Pretilachlor hoặc Butachlor + Chất an toàn: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: Sofit 300EC, Prefit 300EC, Ancofit 300EC, Vithafit 300EC, Michelle 62EC, New Heco 600EC,..., pha 50ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2, phun thuốc sau khi gieo 1-2 ngày, khi phun thuốc duy trì đất đủ ẩm, sau phun thuốc 2-3 ngày điều tiết nước xăm xắp mặt ruộng, nếu để ruộng khô hạn sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực trừ cỏ của thuốc.

- Nhóm thuốc hậu nảy mầm sớm: Sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Acetochlor, Bensulfuron Methyl, Cyhalofop butyl, các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như:

Beron 10WP: pha 10g thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

Aloha 25WP: pha 15-20g thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

TopSuper 460WP: pha 15-20g thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

Pitagor 550WP: pha 30g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2,...

Thời điểm phun thuốc: Sau gieo từ 5 - 7 ngày hoặc khi cây cỏ bắt đầu có lá thật.

- Nhóm thuốc hậu nảy mầm muộn: Sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Bentazone, Pyrazosulfuron, Quinclorac, Bispyribac - Sodium, các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như:

Nominee 10SC: pha 15ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

Nasip 50WP: pha 20g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

Basagran 480SL: pha 50ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2,...

Phun thuốc sau khi gieo 10-30 ngày. Đối với thuốc Basagran 480SL, tùy vào giai đoạn phát triển của cỏ có thể tăng liều lượng của thuốc đảm bảo hiệu quả phòng trừ.

* Đối với lúa cấy

Sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Butachlor, Pyrazosulfuron Ethyl, Bensulfuron Methyl, Propisochlor, các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: Heco 600EC, Butavi 60EC, Kocin 60EC, Taco 600EC, Sunrus 100WP, Ferim 18.5WP,... pha 50 ml (30gr) thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2.

Thời điểm phun thuốc: sau cấy 7-10 ngày.

* Lưu ý:   

- Thực hiện tốt các biện pháp canh tác như: Làm đất kỹ để vùi lấp cỏ dại, lúa chét, san phẳng mặt ruộng, bón phân cân đối, gieo cấy với mật độ thích hợp, điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển tốt và phát huy hiệu lực của thuốc trừ cỏ.

- Tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, trong quá trình xử lý thuốc, không phun thuốc khi nền nhiệt độ lớn hơn 370C.

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan