Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4612743
Đang online:
242
Xây dựng nông thôn mới
Hà Tĩnh phấn đấu năm 2019 có ít nhất 60 sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP

Ngày 04/4/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh năm 2019. 

Theo đó, mục đích nhằm cụ thể hóa Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, để làm cơ sở cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai Chương trình OCOP trong năm 2019 sát với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.
 

Bưởi Phúc Trạch tham gia Hội chợ “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tại tỉnh Quảng Ninh


Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Về chỉ tiêu có ít nhất 60 sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP; có tối thiểu 25 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP (trong đó hoàn thiện và chuẩn hóa tối thiểu 20 sản phẩm, phát triển mới tối thiểu 5 sản phẩm); có ít nhất 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
 

Cu đơ Phong Nga....


Củng cố, nâng cấp tối thiểu 30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có thực hiện chương trình OCOP; phát triển mới tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP.
 
 Xây dựng mô hình điểm: Tiếp tục hoàn thiện 6 sản phẩm điểm năm 2018 và chỉ đạo phát triển 10 sản phẩm điểm năm 2019;  tổ chức thực hiện 4 mô hình điểm theo Kế hoạch của Trung ương; 100% cán bộ tham mưu Chương trình OCOP các cấp và các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được tập huấn, đào tạo hướng dẫn về thực hiện Chương trình; hình thành 1-2 trung tâm hoặc điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm (bưởi Phúc Trạch, cu Đơ Phong Nga, nước mắm, …) của Hà Tĩnh được đông đảo khách hàng tham quan, mua hàng tại Hội chợ “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Quảng Ninh
 

Trong các hoạt động tập trung tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình OCOP, phát triển sản phẩm và củng cố, nâng cấp, tổ chức lại, hình thành mới các hình thức tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của Chương trình; xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP,…

Ngô Thắng

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan