Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4677495
Đang online:
592
Phòng chống thiên tai và TKCN
Công điện số 14/CĐ-UBND, ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 04 (tên quốc tế SONCA)

Ngày 26/7/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HÀ TĨNH

 
 

 


Số: 14/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Tĩnh, 18 giờ ngày24tháng 7 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về việc chủ động ứng phó với bão số 04 (tên quốc tế SONCA)

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, điện:

 

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

          - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các công trình trọng điểm;

- Giám đốc các Công ty CP thủy điện: Hồ Bốn, Hương Sơn;

Thủy lợi: Nam, Bắc Hà Tĩnh; CP Đầu tư và PT Vũng Áng.

 

 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Trung ương. Hồi 16 giờ ngày 24/07, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ
Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ
Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 130km về phía Đông,sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

          Do ảnh hưởng trực tiếp của bão nên khu vực Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6,
cấp 7, giật cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ trưa chiều ngày mai (25/7) trên vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10,sóng biển cao từ 3-5m,biển động mạnh. Trong các ngày từ 25-28/7 khu vực Hà Tĩnh dự báo sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Thực hiện Công điện số 29/CĐ-TW ngày 23/7/2017 của  Ban Chỉ đạo
Trung ương về Phòng, chống thiên tai- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra trên địa bàn,Chủ tịch UBND tỉnhyêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1.Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh và UBND các huyện ven biển bằng mọi biện pháp kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; rút kinh nghiệm trong việc neo đậu tránh trú cơn bão số 2,thực hiện việckiểm tra, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu, thuyền tại các âu tránh trú bão đảm bảo an toàn khi đã về bến neo đậu; nghiêm cấm tất cả các loại tàu, thuyền kể cả tàu vận tải và tàu du lịch ra khơi.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và mưa, lũ; cảnh báo và thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh; sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại các khu vực ven biển; trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản tại những khu vực thấp trũng ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lỡ đất đến nơi an toàn.

3. Các địa phương, các Công ty TNHH MTV thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng chủ động vận hành các công trình tiêu thoát nước đệm, đảm bảo an toàn cho diện tích lúa và hoa màu; kiểm tra và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt đối với các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, các công trình đang thi công dở dang. Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người thường trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

4. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công An tỉnh và các địa phương tổ chức kiểm tra, cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò dọc, đò ngang, các ngầm, tràn qua sông, suối để tránh xảy ra các trường hợp thiệt hại về người do bất cẩn.Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để kịp thời chi viện cho các công trình trọng điểm khi có lệnh.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra và triển khai ngay các biện phápđảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho khách du lịch tại các Khu du lịch của tỉnh, không được để khách du lịch bất cẩn xảy ra các tình huống đáng tiếc trước, trong và sau khi bão đỗ bộ vào đất liền.

6. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các công trình thủy lợi Kẻ Gỗ -
Bộc Nguyên, Sông Rác - Kim Sơn - Thượng Sông Trí, Ngàn Trươi -
Cẩm Trang; hạ du Nhà máy thủy điện Hố Hô, Thủy điện Hương Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động điều tiết hồ đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bịsẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

8. Đề nghị các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại các địa phươngtrực tiếp xuống cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão và mưa, lũ.

9. Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh theo dõi thường xuyên diễn biến của bão;phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh kịp thời đưa tin về tình hình,diễn biến của bãođến các địa phương, các ngành và Nhân dân được biết để chủ động phòng tránh có hiệu quả.

10. Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ triển khai chủ động các phương án đảm bảo an toàn phòng, tránh bão và mưa, lũ.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng đưa tin; thường xuyên thông báo diễn biến thiên tai cho các sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân biết để chủ động phòng, tránh.

12. Tăng cường lực lượng trực ban tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của bão, công tác ứng phó kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                           

- Như trên;

- Ban chỉ đạo TW về PCTT;

- UBQG Tìm kiếm cứu nạn;                   

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;   (b/cáo)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;      

- Trưởng đoàn Công tác Tỉnh ủy

  (chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã); 

- Các thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh;

- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN tỉnh;

- Chánh, Phó VP, các Phòng thuộc VP UBND tỉnh;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, NL1.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Đặng Ngọc Sơn

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan