Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4396538
Đang online:
380
Nông nghiệp
Ban hành chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô 300 con trở lên

Ngày 27/6/2017

 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1505 /QĐ-UBND, ngày  05  tháng 6 năm 2017về việc Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô 300 con trở lên.

Theo đó: Đối tượng hỗ trợ là các cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại trên địa bàn tỉnh có quy mô chăn nuôi 300 con nái trở lên theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hoặc phù hợp với kế hoạch sản xuất lợn giống của tỉnh, cụ thể: 29 cơ sở chăn nuôi nái ngoại thuộc các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, công ty quy mô nhỏ và các Công ty thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; 06 cơ sở do các Công ty thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh hợp đồng chăn nuôi gia công.

Về Nội dung và mức hỗ trợ:

- Đối với 29 cơ sở chăn nuôi nái ngoại thuộc các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, công ty quy mô nhỏ và các Công ty thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh: Hỗ trợ100% chi phí tiền điện từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017, tối đa không quá: 240 triệu đồng đối với cơ sởcó quy mô từ 300 con đến dưới 500 con; 360 triệu đồng đối với cơ sởcó quy mô từ 500 con đến dưới 1000 con;600 triệu đồng đối với cơ sởcó quy mô từ 1000 con trở lên; Hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017, tối đa không quá 240 lít/cơ sở; Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh lở mồm long móng; dịch tả; tụ huyết trùng và tai xanh, tối đa không quá 01 liều/con nái đối với mỗi loại vắc xin;

- Đối với 06 cơ sở do các Công ty thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh hợp đồng chăn nuôi gia công: Hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017, tối đa không quá 240 lít/cơ sở; Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh lở mồm long móng; dịch tả; tụ huyết trùng và tai xanh, tối đa không quá 01 liều/con nái đối với mỗi loại vắc xin.

Về Hình thức hỗ trợ:

- Hỗ trợ tiền điện: Đối với các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý: Sở Tài chính cấp thanh toán trực tiếp cho các doanh nghiệp. Đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình và các doanh nghiệp thuộc huyện quản lý: UBND cấp huyện thanh toán cho các cơ sở chăn nuôi thông qua ngân sách cấp xã.

- Hỗ trợ hóa chất và vắc xin: Kinh phí cấp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để mua và cấp phát trực tiếp cho các cơ sở chăn nuôi.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, xác định số lượng con nái thực tế tại các cơ sở chăn nuôi trong tháng 6 năm 2017 để làm cơ sở cung cấp vắc xin tiêm phòng bệnh lở mồm long móng; dịch tả; tụ huyết trùng và tai xanh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức mua hóa chất, vắc xin tiêm phòng dịch để cấp phát cho các cơ sở chăn nuôi; hướng dẫn các cơ sở tiêm phòng, tiêu độc khử trùng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Giao Sở Tài chính Cân đối, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các ngành, các địa phương thực hiện. Chậm nhất trong 05 ngày làm việc (kể từ khi các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hóa đơn sử dụng tiền điện), thực hiện kiểm tra và thanh toán hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại các các cơ sở chăn nuôi theo quy định. Cấp kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã; hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBND cấp xã chi trả hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình và các doanh nghiệp thuộc huyện quản lý, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trong 05 ngày làm việc, kể từ khi các cơ sở chăn nuôi dung cấp đầy đủ hóa đơn sử dụng tiền điện.

                                      Quốc Quân

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan