Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4396519
Đang online:
360
Nông nghiệp
Chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn

Ngày 05/5/2017

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng  về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi lợn; của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và phát động Chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 2565 /UBND-NL, ngày 03/5/2017 triển khai một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi và Chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn, theo đó UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nêu trên và cơ quan liên quan khẩn trương triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi lợn, triển khai Chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên; đồng thời thực hiện một số nội dung sau:

- Quản lý, phát triển chăn nuôi phải tuân thủ các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, không tăng quy mô đàn lợn bằng mọi giá, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi lợn nái;

- Rà soát quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường và tiềm năng từng địa phương; việc phát triển chăn nuôi phải theo chuỗi liên kết, có sự tham gia đầu tư kết nối thị trường của các doanh nghiệp; tổ chức liên kết trong sản xuất dịch vụ của hợp tác xã, tổ hợp tác... với các hộ chăn nuôi;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn cho tiêu dùng tại địa phương và hướng tới xuất khẩu;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất con giống cần chọn lọc, thay đổi cơ cấu giống, phương thức chăn nuôi để nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng; thường xuyên theo dõi thông tin thị trường và các cảnh báo của ngành chức năng; có phương án liên kết hoặc thuê chuồng nuôi lợn thịt; đối với cơ sở xây dựng mới (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) cần đầu tư thêm chuồng nuôi lợn thịt để chủ động giải quyết đầu ra cho lợn giống khi thị trường con giống khó khăn.

2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kịp thời triển khai các giải pháp có hiệu quả để hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhất là hỗ trợ xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn; làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, giết mổ có năng lực dự trữ, chế biến tăng cường thu mua, giết mổ, cấp đông thịt lợn; thông tin kịp thời, đầy đủ về giá lợn hơi và giá thịt lợn trên thị trường để người chăn nuôi không bị thương lái ép giá và các nhiệm vụ, giải pháp khác theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và cơ quan liên quan trên cơ sở một số chính sách hỗ trợ khó khăn cho chăn nuôi lợn nái trên địa bàn theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 724/SNN-KHTC ngày 27/4/2017; khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 07/5/2017.

4. Ngân hàng Nhà nước tỉnh trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản nêu trên và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các văn bản có liên quan, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn xem xét, có các giải pháp khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất đối với các khoản vay vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới và có chính sách hỗ trợ lãi suất phù hợp đối với những hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay vốn để ổn định phát triển chăn nuôi, khắc phục khó khăn trong chăn nuôi lợn thời gian tới.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan soát xét, thẩm định kỹ các dự án về chăn nuôi lợn, đặc biệt là lợn nái, đảm bảo có hiệu quả, bền vững và theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản nêu trên, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1426/BNN-CN ngày 16/02/2017 về việc chăn nuôi lợn và thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền có hiệu quả về các giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, người dân thực hiện các giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi lợn nêu trên; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực hưởng ứng Chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn theo phát động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo có hiệu quả thiết thực./.

 

                                                Trần Oanh-  Văn phòng

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan