Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4356535
Đang online:
251
Xây dựng nông thôn mới
Phân bổ 215 tỷ đồng kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017

Ngày 21/4/2017

 Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh vừa ký Quyết định phân bổ số tiền 215 tỷ đồng kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 cho các địa phương, đơn vị.

 

Theo đó, vốn đầu tư phát triển 158 tỷ đồng cho các nội dung: đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện tại các địa phương UBND cấp huyện phân bổ chi tiết cho các xã, trong đó: huyện Kỳ Anh: 12,594 tỷ đồng, TX Kỳ Anh: 4,797 tỷ đồng, huyện Cẩm Xuyên 13 tỷ đồng, TP Hà Tĩnh 1,645 tỷ đồng, Thạch Hà 13,522 tỷ đồng, huyện Can Lộc 6,625 tỷ đồng, huyện Đức Thọ 10,306 tỷ đồng, Nghi Xuân 10,996 tỷ đồng, huyện Hương Sơn 20,614 tỷ đồng, huyện Hương Khê 18,898 tỷ đồng, huyện Vũ Quang 6,822 tỷ đồng, Lộc Hà 7,419 tỷ đồng và TX Hồng Lĩnh 262 triệu đồng.

 

Vườn mẫu ông Lê Văn Đề xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Ảnh Ngô Thắng)

 

 

Nguồn vốn sự nghiệp 57 tỷ đồng, gồm các nội dung như: Dự án xây dựng, nhân rộng MH tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền; hỗ trợ thực hiện chính sách xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, lãi suất theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND, xây dựng mô hình theo các tiêu chí, tổ chức cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn mẫu...

Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các đơn vị, địa phương được giao kế hoạch vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả và đảm bảo đúng quy định hiện hành; tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ chi tiết những nội dung chưa phân bổ cụ thể.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm phân bổ vốn Đầu tư phát triển chi tiết cho các xã theo quy định tại Văn bản số 11161/BNN-VPĐP ngày 28/12/2016 của Bộ NN&PTNT và quy định hiện hành; cân đối ngân sách cấp huyện, xã để hỗ trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2017, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện.

Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh phối hợp các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn lực, bố trí kinh phí chi trả nguồn ứng trước thực hiện xây dựng NTM năm 2016 và nội dung hỗ trợ xã khó khăn, phấn đấu tốt và thưởng công trình phúc lợi đối với các xã đạt chuẩn NTM năm 2016 như ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 121/HĐND ngày 18/4/2017; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương phân bổ kế hoạch vốn và triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

Ngô Thắng

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan