Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4356508
Đang online:
224
Thủy sản
Xác định đối tượng bồi thường theo hướng dẫn mới của Bộ NN&PTNT

Ngày 18/4/2017

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Văn bản số 3165/BNN-TCTS ngày 14/4/2017 về việc  hướng dẫn kê khai bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, theo đó Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn.

- Đối với việc xác định thiệt hại trong NTTS để bồi thường hỗ trợ: Cơ sở NTTS có đối tượng nuôi bị chết từ 70% trở lên là cơ sở NTTS có đối tượng nuôi bị chết hoàn toàn hoặc chết số lượng lớn không thể tiếp tục NTTS vụ nuôi đó. Thuỷ sản nuôi bị chết do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tính từ ngày 6/4/2016 đến ngày 30/8/2016; nguyên nhân chết do lấy nước biển trực tiếp vào ao nuôi; hạn chế lấy nước bổ sung vào ao nuôi dẫn đến môi trường nuôi bị ảnh hưởng làm phát sinh bệnh và chết không được xác định nguyên nhân; Về xác định thiệt hại do thủy sản nuôi bị chết: Theo hướng dẫn tại Công văn số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016, quy định tổ chức, cá nhân NTTS bị thiệt hại kê khai theo biểu mẫu số 1.2; thôn/xóm họp cộng đồng xem xét, thống nhất trên cơ sở biểu mẫu kê khai của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và biên bản xác minh thủy sản nuôi bị chết lập tại thời điểm thủy sản nuôi bị chết đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận. Trưởng thôn/xóm xác nhận đối tượng, số lượng bị thiệt hại vào biểu mẫu kê khai.

Trường hợp không có biên bản xác minh thủy sản nuôi bị chết tại thời điểm đó thì hội đồng xác định thiệt hại cấp xã có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và niêm yết công khai theo quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát tính xác thực của hồ sơ kê khai bồi thường thiệt hại.

- Về hướng dẫn khoản 3 Điều 1 Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Tiêu chí xác định lao động có tính chất đơn giản, không thường xuyên, có thu nhập chính bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, gồm: Phải là lao động thuộc nhóm đối tượng được quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 4, khoản 5 và điểm b khoản 7 - Điều 1 Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; có thời gian lao động liên tục từ 1 tháng đến dưới 3 tháng hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên (lao động liên tục là lao động có thời gian làm việc từ 20 ngày/tháng trở lên); có thu nhập do công việc không thường xuyên nhưng là thu nhập chính để nuôi sống bản thân người lao động (thu nhập chính là thu nhập chiếm trên 50% tổng thu nhập hàng tháng của người lao động, việc xác minh thu nhập chính được thôn/xóm họp cộng đồng, xem xét, thống nhất và niêm yết công khai theo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở); trường hợp người lao động sống phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn khác thì không được xem xét.

- Về biểu mẫu kê khai, thống kê thiệt hại để bồi thường và báo cáo: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ NN&PTNT.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, TP, Thị xã ven biển khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành việc chi trả đền bù trước ngày 30/6/2017. Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Công thương, LĐTB&XH, VHTT&DL kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn phải kịp thời hướng dẫn xử lý theo quy định; nếu vượt thẩm quyền, tham mưu phương án xử lý, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

 

Quốc Quân

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan