Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4356529
Đang online:
245
Tổng hợp
Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với Đoàn điều tra quy hoạch và Ban quản lý các cảng cá

Ngày 14/4/2017

 Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về “Công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập”, ngày 11/04/2017, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với Ban quản lý các Cảng cá, bến cá và Đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đồng Chí Nguyễn Hữu Dực – Trưởng đoàn Điều tra Quy hoạch Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá, Bến cá đã báo cáo các nội dung theo yêu cầu của đoàn Giám sát về cơ cấu tổ chức, quá trình hình thành, phát triển, công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, chức năng nhiệm vụ và các thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó BQL các Cảng cá Hà Tĩnh được thành lập từ năm 2007, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc sở Thủy sản, nay là sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có nhiệm vụ quản lý các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Ban quản lý các cảng cá ngày càng phát triển về quy mô hoạt động. Về biên chế hiện có 6 người, trong đó 4 viên chức, 2 hợp đồng 68. Với quy mô đơn vị ngày càng lớn, các đơn vị trực thuộc đóng ở các huyện xa nhau, số lượng biên chế ít, gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đoàn điều tra quy hoạch NNPTNT, tiền thân là Đoàn điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp, sau nhiều lần sát nhập, đổi tên, kiện toàn theo Quyết định 503, ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trong những năm qua, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, nguồn kinh phí đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, xây dựng  quy hoạch còn hạn chế, tổ chức biên chế có nhiều xáo trộn, nhưng cán bộ, viên chức của Đoàn đã cố gắng vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về tổ chức biên chế, hiện có 35 người, trong đó 29 biên chế, 6 cán bộ hợp đồng lao động từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị, ngoài ra Đoàn còn hợp đồng thêm một số lao động theo thời vụ khi có nhu cầu. So với yêu cầu nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được xây dựng, số lượng biên chế cần thiết là 50 người, số biên chế hiện có đáp ứng với tiêu chuẩn vị trí việc làm là 23 người, số biên chế không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là 6 người …

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị BQL các Cảng cá và Đoàn điều tra quy hoạch NNPTNT cần đánh giá rõ việc kiện toàn lại các phòng chuyên môn, việc bố trí cán bộ, công chức sau khi sát nhập đã hợp lý chưa; về mô hình tổ chức của Ban quản lý Cảng cá và của Đoàn quy hoạch nên theo hướng nào là phù hợp nhất, mô hình Trung tâm, hay doanh nghiệp đối với Đoàn, hay mô hình doanh nghiệp đối với Ban quản lý và tính toán lộ trình hình thành theo xu hướng chung; cần phải đánh giá rõ hơn về thực trạng tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động của Đoàn điều tra, của Ban quản lý các cảng cá trong thời gian qua, trên cơ sở đó xây dựng phương án tổ chức bộ máy phù hợp …

Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu - kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu  đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn quy hoạch và Ban quản lý các cảng cá trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh gặp nhiều khó khăn; công tác tổ chức bộ máy có nhiều biến động, nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều, nhưng kinh phí bảo đảm hạn hẹp … Về tổ chức bộ máy, đối với Đoàn quy hoạch trước mắt ổn định tổ chức bộ máy hiện có để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chờ các văn bản hướng dẫn của Trung ương để tham mưu cho UBND tỉnh phương án cụ thể; từng bước chủ động nghiên cứu chuyển dần cơ chế hoạt động trên từng lĩnh vực cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao… Đối với Ban quản lý các cảng cá, kiện toàn lại tổ chức bộ máy để nâng cao năng lực quản lý, điều hành trên các lĩnh vực theo nhiệm vụ được phân công, trước mắt tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, vì quyết định trước đây không còn phù hợp; Đền nghị  sở Nội vụ, sớm phê duyệt đề án vị trí việc làm cho 2 đơn vị để có căn cứ cho công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức của đơn vị./.

Quốc Quân

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan