Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4359501
Đang online:
247
Ứng dụng, chuyển giao KHCN
Tập huấn kỹ thuật đầu vụ nuôi cho người tôm tại huyện Nghi Xuân

Ngày 28/2/2017

 Thực hiện kế hoạch hoạt động cho các vùng nuôi trồng thuỷ sản an toàn sinh học và đa dạng hoá theo VietGAP thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát bền vững Hà Tĩnh và triển khai kế hoạch vụ nuôi tôm năm 2017. Trong 2 ngày, từ ngày 23 - 24/02/2017, Chi cục thuỷ sản đã tổ chức lớp đào tạo về VietGAP trong nuôi tôm cho người nuôi tại vùng nuôi tôm tập trung các xã Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

Tham gia lớp tập huấn có gần 50 học viên là các chủ hộ nuôi tôm và cán bộ khuyến nông trên địa bàn xã Xuân Đan, Xuân Phổ và đại diện cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi  huyện Nghi Xuân.

 

Tham gia lớp tập huấn có gần 50 học viên

 

 Với phương pháp truyền đạt đa chiều, lớp tập huấn đã được giảng viên của Chi cục Thủy sản truyền đạt đầy đủ các nội dung tại quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú gồm: Các điều khoản, nội dung kiểm soát, yêu cầu tuân thủ, hướng dẫn áp dụng, mức độ về yêu cầu pháp lý, về an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe thủy sản, bảo vệ môi trường và các khía cạnh kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, để thực hiện thắng lợi vụ nuôi tôm Xuân Hè năm 2017 các giảng viên đã lồng ghép truyền đạt các nội dung cần lưu ý trong vụ nuôi tôm năm 2017 như: Quy trình tạm thời nuôi tôm an toàn trong vùng dịch bệnh; các văn bản chỉ đạo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy sản về: thực hiện khung lịch thời vụ năm 2017; kết quả kiểm tra môi trường đầu vụ nuôi, giới thiệu nguồn cung ứng giống tôm thẻ chân trắng đảm bảo chất lượng, các nội dung về tăng cường kiểm tra, kiểm soát nuôi tôm năm 2017…Có thể nói rằng thông qua lớp tập huấn các học viên đã nắm vững các nội dung áp dụng VietGAP, các khuyến cáo, chỉ đạo của Ngành chuyên môn góp phần quan trọng trong việc áp dụng vào sản xuất, phát triển có hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm tại địa phương./.

 Sỹ Công - Chi cục Thuỷ sản

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan