Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4749840
Đang online:
1016
TW PHÁT HÀNH
Số/ Ký hiệu Ngày BHLoại VBTrích yếu
100 27/11/2015 Luật Bộ Luật hình sự 2015 - Luật số 100/2015/QH13
76/2017/TT-BTC 26/7/2017 Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BCT, ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác, công trình cấp nước tập trung
3727/CT-BNN-TCTS 05/5/2017 Chỉ thị V/v tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển
09/2017/TT-BNNPTNT 17/4/2017 Thông tư v/v hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
1050/QĐ-BNN-TCLN 30/3/2017 Quyết định v/v công bố TTHC mới ban hành; TTHC thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp
08/2017/TT-BNNPTNT 28/3/2017 Thông tư v/v quy định tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
04/2017/TT-BNNPTNT 24/02/2017 Thông tư v/v ban hành các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
3199/CT-BNN-TCTL 17/4/2017 Chỉ thị v/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi
0 số 13/4/2017 Báo cáo Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án FMCR
2327/CT-BNN-TCTL 20/3/2017 Chỉ thị Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2017
1566/CĐ-BNN-TCKL 22/02/2017 Công điện v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
01/2017/TT-BNNPTNT 16/01/2017 Thông tư v/v bổ sung danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, SXKD và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
36/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016 Thông tư Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp sửa đổi bổ sung điều 4 thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016
10969/TB-BNN-TCCB 23/12/2016 Thông báo Thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư. Bộ Nông nghiệp và PTNT có Thông báo số 10969/TB-BNN-TCCB ngày 23/12/2016 về nhu cầu tuyển dụng công chức kiểm ngư ( ngạch Thuyền viên kiểm ngư), Cục Kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản; thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10/02/2017.
0 số 16/01/2017 Báo cáo V/v Công bố các khung an toàn của dự án FMCR
23/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh
319/2016/TT-BTC 13/12/2016 Thông tư Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang 2017
286/2016/TT-BTC 14/11/2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp
141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
11-CT/TW 20/12/2016 Chỉ thị Về việc tổ chức Tết năm 2017
10-CT/TW 15/12/2016 Chỉ thị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”
55-QĐ/TW 19/12/2016 Công văn Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
2399/TT-CLT 23/12/2016 Công văn Công văn số 2399/TT-CLT ngày 23/12/2016 của Cục Trồng trọt V/v chỉ đạo chăm sóc , thu hoạch vụ Đông 2016 và chuẩn bị SX vụ Đông Xuân 2016-2017
10859/CT-BNN-VP 20/12/2016 Chỉ thị Chỉ thị số 10859/CT-BNN-VP ngày 20/12/2016 của Bộ Nông nghiệp v/v tổ chức Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 30/6/2016 Thông tư LT Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
10278/CT-BNN-TCLN 06/12/2016 Chỉ thị V/v phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017
10400/CT-BNN-QLCL 09/12/2016 Chỉ thị V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo VSATTP Tết Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017
9638/CĐ-BNN-TY 14/11/2016 Công điện v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
32/2016/TT-BNNPTNT 24/10/2016 Thông tư Quy định về quyết toán dự án nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp quản lý
30/2016/TT-BNNPTNT 25/8/2016 Thông tư Sửa đổi thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT
29/2016/TT-BNNPTNT 05/8/2016 Thông tư Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn
27/2016/TT-BNNPTNT 26/7/2016 Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 27/6/2016 Thông tư LT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách BVPTR
21 /2016/TT-BNNPTNT 28/6/2016 Thông tư Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sàn
12/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 Thông tư Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp
24/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 Thông tư Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khấu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước
14/2016/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
09/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Thông tư Quy định về kiềm soát giết mồ và kiểm tra vệ sinh thú y
5719/CT-BNN-KTHT Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM
07/2016/TT-BNNPTNT 31/5/2016 Thông tư Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
15/2016/TT-BNNPTNT 10/6/2016 Thông tư Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hô trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
06/2016/TT-BNNPTNT 31/5/2016 Thông tư Ban hành danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
3029/CT-BNN-XD 15/4/2016 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tư vấn trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ do Bộ Nông nghiệp quản lý
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
2956/CT-BNN-QLCL 13/4/2016 Chỉ thị Về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản
2940/CT-BNN-KTHT 13/4/2016 Chỉ thị v/v đẩy mạnh phát triển HTX theo Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp
2569/CT-BNN-TCTL 01/4/2016 Chỉ thị V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2016
2039/CT-BNN-TCTL 15/3/2016 Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2016
02/2016/TT-BNNPTNT 22/2/2016 Thông tư Sửa đổi bổ sung danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
85/2015/QH13 25/6/2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
    
12345678910...
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan