Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4750934
Đang online:
937
TỈNH PHÁT HÀNH
Số/ Ký hiệu Ngày BHLoại VBTrích yếu
2645/QĐ-UBND 07/9/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
174/QĐ-UBND 14/01/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08/CT-UBND 17/5/2018 Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.
11/ 2018/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10/ 2018/QĐ-UBND 06/04/201 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử
9/ 2018/QĐ-UBND 13/03/201 Quyết định Ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
07/2018/QĐ-UBND 09/3/2018 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/2018/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định Về việc quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V và kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà TĨnh
51/2017QĐ-UBND 17/11/2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
11/CĐ-UBND 05/7/2017 Công điện Công điện về việc phòng trừ sâu cuốn là nhỏ hại lúa vụ Hè Thu 2017
20/2017/QĐ-UBND 15/5/2017 Quyết định V/v Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/CĐ-PCTT 13/5/2017 Công điện V/v chủ động đối phó với mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh
1205/QĐ-UBND 04/5/2017 Quyết định v/v phê duyệt đề án công tác khuyến nông Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025
18/2017/QĐ-UBND 03/5/2017 Quyết định Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện NQ 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, XD NTM và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018
07/CĐ-UBND 09/5/2017 Công điện v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm
119 /TB-UBND 03/4/2017 Thông báo Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
04 /CĐ-UBND 15/3/2017 Công điện Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm
03/CĐ-UBND 06/3/2017 Công điện Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào tỉnh Hà Tĩnh
01/CĐ-PCTT 09/02/2017 Công điện v/v chủ động đối phó với rét đậm và gió mạnh trên biển
01/CĐ-UBND 02/02/2017 Công điện Về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
01/CT-UBND 03/01/2017 Chỉ thị V/v tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
554-CV/BTGTU 04/01/2017 Công văn v/v đẩy mạnh thực hiện việc cưới và tổ chức lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy
15-CT/TU 28/12/2016 Chỉ thị Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017
3860 /QĐ-UBND 29/12/2016 Quyết định Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
02/CT-UBND 03/01/2017 Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán
16-CT/TU 28/12/2016 Chỉ thị Về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023
14-CT/TU 28/12/2016 Chỉ thị Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
13-CT/TU 27/12/2016 Chỉ thị Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2017
55/2016/QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định v/v ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
13/CT-UBND 25/11/2016 Chỉ thị v/v tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2017
49/2016/QĐ-UBND 17/11/2016 Quyết định Ban hành Quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
48/2016/QĐ-UBND 10/11/2016 Quyết định Về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cơ giới hoá tại QĐ 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 và QĐ 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UB tỉnh, thực hiện NQ 16/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh
22/CĐ-UBND 04/11/2016 Công điện v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
23 /CĐ-UBND 08/11/2016 Công điện Về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tỉnh
21 /CĐ-UBND 31/10/2016 Công điện Về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tỉnh
2980/QĐ-UBND 20/10/2016 Quyết định v/v ban hành tạm thời về hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.
20/CĐ-UBND 18/10/2016 Công điện về khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương ứng phó với bão số 7
2865 /QĐ-UBND 12/10/2016 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (Lĩnh vực Lâm nghiệp)
2864 /QĐ-UBND 12/10/2016 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (Lĩnh vực: Thủy sản, Phát triển nông thôn)
17/CĐ-UBND 21/9/2016 Công điện v/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu và sản xuất vụ Đông năm 2016
2591 /QĐ-UBND 19/9/2016 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (Lĩnh vực Nông nghiệp)
2590/QĐ-UBND 19/9/2016 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT (Lĩnh vực Thủy lợi, Quản lý xây dựng công trình)
16/CĐ-UBND 15/9/2016 Công điện v/v khẩn trương hoàn thành công tác kê khai, đánh giá, xác định thiệt hại do sự cố môi trường
39/2016/QĐ-UBND 30/8/2016 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2009/QĐ-ƯBND ngày 11/12/2009 của UBND tính về quy định phân cấp công tác quăn lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân
12/CĐ-PCTT 16/8/2016 Công điện v/v đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
33/2016/QĐ-UBND 08/7/2016 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh về thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
182 - QĐ/TU 27/6/2016 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự sau sự cố môi trường
25/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
10/CT_UBND 06/6/2016 Chỉ thị Về tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh
40/PCTT 29/4/2016 Công văn Cảnh báo thời tiết nguy hiểm
    
12345
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan