Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4751002
Đang online:
1006
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quyết định Công bố công khai giảm dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 635)
Quyết định Công bố công khai giảm dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 635)...

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 622)
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT...

Quyết định Công bố giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 619)
Quyết định Công bố giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 619)...

Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 599)
Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 599)...

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước quý III năm 2019 (BC 327)
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước quý III năm 2019 (BC 327)...

Quyêt định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 584)
Quyêt định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 584)...

Quyết định Công bố công khai giảm dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 583)
Quyết định Công bố công khai giảm dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi dự toán chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi dự toán chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019...

Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT...

Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT...

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019
Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019...

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2019 (QĐ số 50/QĐ-SNN)
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2019 (QĐ số 50/QĐ-SNN)...

Công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Cơ quan Sở (QĐ 09/QĐ-SNN ngày 11/01/2019)
Công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Cơ quan Sở (QĐ 09/QĐ-SNN)...

1
2
3
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan