Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4749792
Đang online:
968
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh
Về quy định hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND...

Nghị quyết 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh
Quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ...

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh
Về việc Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018...

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018...

Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan